Muistutus kaikille, jotka eivät ole täyttäneet ilmoittautumislomaketta, tehkää se viipymättä linkistä "Harjoitusryhmät/Ilmoittautumislomake"! Tehkää se myös, jos esim. osoite on muuttunut!

26.9.2018

 Ilmoittautumislomake!