Häirintätilanteet

 

TOIMINTAMALLI HÄIRINTÄTILANTEISIIN

Epäasialliseen käytökseen, häirintään ja syrjintään puuttuminen

Salon Vilppaan yleisurheilujaosto suhtautuu vakavasti epäasialliseen käytökseen, häirintään ja syrjintään. Näihin tilanteisiin tullaan puuttumaan kaikissa tilanteissa. Seura tulee tarkistamaan huolellisesti kaikki valitukset ja epäilyt. Asiasta tullaan keskustelemaan kaikkien asianosaisten kesken. Rikosepäilyihin tullaan puuttumaan välittömästi. Tarvittaessa tulemme hyödyntämään ulkopuolisia asiantuntijoita.

Yhteydenotot häirintätilanteissa

  1. Mikäli kohtaat epäasiallista käyttäytymistä seurassamme ota ensi sijassa yhteyttä seuran nuorisopäällikköön Minna Lammiseen (minna@lamminen.net / 041 461 6231).
  1. Mikäli haluat jutella ulkopuoliselle taholle luottamuksellisesti kohtaamastasi epäasiallisesta käyttäytymisestä, ota yhteyttä Väestöliiton Et ole yksin-palveluun (www.etoleyksin.fi)

Häirintätilanteet

Kiusaaminen

Kiusaaminen on tarkoituksellista, toistuvaa ja samaan henkilöön kohdistuvaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaaminen voi olla esimerkiksi haukkumista, naurunalaiseksi tekemistä, some-kommentointia, tönimistä, lyömistä tai ryhmän ulkopuolelle sulkemista. Kiusaamista ei ole kahden tasaväkisen henkilön välinen kiista tai satunnaisesti, milloin kehenkin kohdistuvat hyökkäykset.

Häirintä

Häirintä voi olla seksuaalista tai sukupuoleen, sekä etniseen taustaan perustuvaa ja se voi ilmetä fyysisessä, sanallisessa tai sanattomassa muodossa. Seksuaalinen häirintä on esimerkiksi vihjailua, epäasiallista vitsailua, epätoivottua koskettelua tai ahdistelua. Siihen liittyy aina seksuaalinen sävy. Sukupuolinen häirintä on sukupuoleen kohdistuvaa, ei-toivottua käytöstä. Esimerkiksi halventava puhe toisesta sukupuolesta tai toisen sukupuolen alentaminen, väheksyminen tai syrjiminen on sukupuolista häirintää.

Seksuaalinen häirintä

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Sukupuoleen perustuva häirintä

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.